specijalistički diplomski stručni
Strateško upravljanje poslovnim događanjem u turizmu na primjer MESAP

Mirjana Kontrec (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta