završni rad
Etika poslovanja kroz ravnopravnost spolova

Branka Bartol (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta