završni rad
Marketinški aspekti razvoja turističke destinacije

Dijana Mužar (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta