Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Uloga odnosa s javnošću u usklađivanju identiteta i imidža turističke destinacije

Josip Matić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta