specijalistički diplomski stručni
Promocija destinacije Dubai kao turističkog fenomena Bliskog Istoka

Martina Ostroški (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta