završni rad
Primjena Google AdWords sustava u online promociji turističkih sadržaja i ponude

Ema Mustač (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta