završni rad
Usporedba zdravstvenog turizma Hrvatske, Mađarske i Slovenije

Daria Zorčec (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta