završni rad
Specifičnosti međunarodnog marketinga

Petra Blaži (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta