specijalistički diplomski stručni
Sport i mediji

Martina Žunić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta