Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Uloga odnosa s javnošću u unapređenju komunikacije turističkih zajednica

Simon Prenković (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta