završni rad
Menadžment ljudskih potencijala u turizmu Hrvatske

Ines Vuković (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu