specijalistički diplomski stručni
Fitnes programi u sportskoj rekreaciji

Matea Sever (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu