specijalistički diplomski stručni
Uloga turizma u gospodarstvu Hrvatske

Josip Moric (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu