završni rad
Komparacija ekoturizma Republike Hrvatske i Republike Austrije

Tina Zobec (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu