završni rad
Etičko i društveno odgovorno poslovanje motelskog menadžmenta

Karolina Kolarić (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta