specijalistički diplomski stručni
Upravljanje destinacijom kao preduvjet izvrsnosti turističke ponude grada Varaždina

Tajana Cafuk (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu