završni rad
Menadžment ljudskih resursa u sportu

Goranka Rakić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu