završni rad
Utjecaj odlagališta otpada na okoliš

Petra Kretić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu