završni rad
Utjecaj meliorativne gnojidbe na fizikalna i kemijska svojstva tla

Katarina Gložinić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu