specijalistički diplomski stručni
Marketing menadžment nautičkog turizma

Tanja Martinić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta