završni rad
Analiza Marxove teorije - "Zakoni kapitalističkog kretanja"

Marija Filipec (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta