Paginacija

Animacija u turizmu na primjeru grada Varaždina
Animacija u turizmu na primjeru grada Varaždina
Mateja Pozder
U današnjem turističkom suvremenom svijetu, kulturni i turistički čimbenici važan su segment u održavanju konkurentnosti destinacijskog tržišta. Današnji moderni turisti biraju destinacije koje bude u njima određeni doživljaj pun vlastitih iskustava i očekivanja određene destinacije. Barokni grad Varaždin smješten u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ostavlja iza sebe veliku prošlost. Zapamćen je po dobro očuvanoj baroknoj arhitekturi, povijesnim ostacima i raznovrsnoj kulturnoj...
Animacijski programi u ulozi obogaćivanja turističke ponude Bleda i Trakošćana
Animacijski programi u ulozi obogaćivanja turističke ponude Bleda i Trakošćana
Elena Tuković
Turistička animacija velik je dio turističke ponude i zadužena je prvenstveno za zadovoljstvo gostiju tijekom njihova odmora u određenoj destinaciji. Turistička destinacija prepoznatljiva je u tolikoj mjeri koliko se u njoj turistima nude doživljajni sadržaji koji ih dovode do zadovoljenja turističke potrebe i ispunjenja samog motiva njihova putovanja. Rekreacija, sport i zabavni sadržaji sve su češći razlozi putovanja turista u određenu destinaciju (Cerović, 2008). Ovaj rad...
Animacijski programi za LGBTIQ populaciju u Republici Hrvatskoj
Animacijski programi za LGBTIQ populaciju u Republici Hrvatskoj
Dalia Bačić
Animacija u turizmu vrsta je pomoći koja omogućava lakše dolaženje do željene turističke ponude pa tako animacijski programi za LGBTIQ populaciju ponajprije moraju biti osmišljeni i provedeni od strane kompetentnih, stručnih i tolerentnih organizatora, s ciljem općeg zadovoljstva gostiju drugačijih seksualnih orijentacija. Kako bi provedba animacije bila što uspješnija turistička ponuda treba biti prilagođena zahtjevima LGBTIQ gostiju te bi trebalo izbjegavati osudu drugačijeg...
Antičko nasljeđe kao dio suvremenog zdravstvenog turizma Republike Hrvatske
Antičko nasljeđe kao dio suvremenog zdravstvenog turizma Republike Hrvatske
Marcel Murtezani
U ovome diplomskom radu, prema dostupnim informacijama, prikazan je antički utjecaj i nasljeđe na suvremeni zdravstveni turizam Republike Hrvatske. Predmetom rada predstavljeno je istraživanje antičkog i povijesnog utjecaja starih Grka i Rimljana na zdravstveni turizam Republike Hrvatske, odnosno toplice i kupališta koja su datirana iz toga doba. Predstavljen je problem zbog kojeg zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj nema dovoljno razrađenu strategiju, a i vlasnička je...
Aplikacija za praćenje potrošnje goriva
Aplikacija za praćenje potrošnje goriva
Ivan Muktić
Mobilne aplikacije prvobitno su služile za brzu provjeru elektroničke pošte no njihova velika potražnja dovela je do proširenja na druga područja koja korisnicima pomažu u svakodnevnom životu, kao što su bilješke, podsjetnici i kalendar. Cilj ovog rada jest olakšanje praćenja potrošnje gorima svim korisnicima. Aplikacija je rađena u iOS operacijskom sustavu i koristi razvojno okruženje Xcode1 te programski jezik swift2 za izradu korisničkog sučelja i sve potrebne logike. Za...
Aplikacija za praćenje rada udruge za azil životinja
Aplikacija za praćenje rada udruge za azil životinja
Ana Horvatić
Nakon razmišljanja o temi završnog rada, rodila se ideja kojom bi se uvelike olakšao posao svim ljudima koji su prihvatili veliki izazov brige o nezbrinutim životinjama. Tom idejom pomoglo bi se i ljudima koji žele pružiti novi dom nekoj od nezbrinutih životinja, ali i onim ljudima koji su spremni pomoći na bilo koji drugi način što može uključivati dojavu da neka životinja luta nekim mjestom ili neku materijalnu pomoć (deke, hrana, i sl.). Da bi se zamisao ostvarila,...
Aplikacija za upravljanje i izdavanje skladišnih artikala
Aplikacija za upravljanje i izdavanje skladišnih artikala
Andrija Rajter
Završni rad bavi se izradom Web aplikacije za upravljanje i izdavanje skladišnih artikala uz pomoć RFID tehnologije. Pozadinski dio aplikacije (engl. backend) napravljen je u PHP programskom jeziku, a za vidljivi dio (engl. frontend) korištena je HTML, CSS, Javascript i Jquery tehnologija. Za pohranu podataka aplikacija koristi MYSQL bazu podataka te HTTP poslužitelj Apache. Primarni cilj sustava je izdavanje i praćenje zauzetosti pojedinih skladišnih artikala. Administrator...
Aplikacija za upravljanje predajom članaka za objavu u  Zborniku radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
Aplikacija za upravljanje predajom članaka za objavu u Zborniku radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
Bruno Novak
Tema ovoga završnog rada je izrada web-aplikacije za upravljanje predajom članaka na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. U radu je opisana izrada webaplikacije koja omogućuje predaju članka u WORD i PDF formatu, praćenje stadija članka i ocjenjivanje članka. Web-aplikacija je izrađena pomoću PHP (engl. Hypertext Preprocessor) tehnologije kao bazne tehnologije, HTML-a (engl. HyperText Markup Language), CSS-a (engl. Cascading Style Sheets). Korištena je tehnologija JavaScript i...
Aplikacija za vođenje rasporeda sati na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu
Aplikacija za vođenje rasporeda sati na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu
Dario Đuričić
Tema ovog rada je izrada Web aplikacije koja omogućuje profesorima i studentima lakše pretraživanje rasporeda sati na Međimurskom Veleučilištu. Rad se bavi temom izrade aplikacije kojom korisnik može pregledati raspored sati na uobičajen način, ali i koristeći funkciju pretrage kojom se raspored može pretražiti prema smjerovima, godinama, statusu(redovni ili izvanredni), učionama te profesorima te takav raspored ispisati u PDF formatu. Prikaz rasporeda je po tjednima nastave za...
Aplikacija za vođenje samostalnog obrta
Aplikacija za vođenje samostalnog obrta
Lucija Tomašević
Web aplikacija, kao praktični dio završnog rada, namijenjena je za vođenje knjigovodstva obrtnika i slobodnih zanimanja. Mogu je koristiti svi obrtnici, neovisno o djelatnosti kojim se bave i jesu li u sustavu PDV-a ili nisu. Odlike aplikacije su preglednost i jednostavnost korištenja. Pri početku korištenja aplikacije, potrebito je registrirati se u sustav, te nakon uspješne prijave započeti s evidencijom podataka. Aplikacija za vođenje samostalnog obrta razvijena je u...
Aplikacija za web oglašavanje i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje smještaja
Aplikacija za web oglašavanje i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje smještaja
Patrik Šokman
Rad opisuje izradu web aplikacije za prikaz ponude i uslugu iznajmljivanja apartmana. Aplikacija nudi mogućnosti unosa, pregleda i rezervacije smještajne ponude. Uneseni objekti mogu se naknadno uređivati po potrebi. U radu su korištene sljedeće tehnologije: HTML (HyperText Markup Language) – Prezentacijski jezik za izradu web predložaka, CSS(Cascading Style Sheets) – stilski jezik koji se koristi za uređivanje dokumenata napisanim u HTML-u, PHP (Hypertext Preprocessor)...
Aplikacija za web prodaju i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje vozila
Aplikacija za web prodaju i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje vozila
Bruno Bek
Tema završnog rada je aplikacija za web prodaju i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje vozila. Web aplikacija namijenjena je poduzećima koja se bave iznajmljivanjem vozila, a svrha joj je olakšati rad unutar istih. Web aplikacija izrađena je korištenjem programskog jezika PHP-a (engl. Hypertext Preprocessor). Za strukturiranje elemenata web stranica korisničkog i administratorskog sučelja koristi se prezentacijski jezik HTML (engl. HyperText Markup Language),...

Paginacija