Pages

Antičko nasljeđe kao dio suvremenog zdravstvenog turizma Republike Hrvatske
Antičko nasljeđe kao dio suvremenog zdravstvenog turizma Republike Hrvatske
Marcel Murtezani
U ovome diplomskom radu, prema dostupnim informacijama, prikazan je antički utjecaj i nasljeđe na suvremeni zdravstveni turizam Republike Hrvatske. Predmetom rada predstavljeno je istraživanje antičkog i povijesnog utjecaja starih Grka i Rimljana na zdravstveni turizam Republike Hrvatske, odnosno toplice i kupališta koja su datirana iz toga doba. Predstavljen je problem zbog kojeg zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj nema dovoljno razrađenu strategiju, a i vlasnička je...
Aplikacija za praćenje rada udruge za azil životinja
Aplikacija za praćenje rada udruge za azil životinja
Ana Horvatić
Nakon razmišljanja o temi završnog rada, rodila se ideja kojom bi se uvelike olakšao posao svim ljudima koji su prihvatili veliki izazov brige o nezbrinutim životinjama. Tom idejom pomoglo bi se i ljudima koji žele pružiti novi dom nekoj od nezbrinutih životinja, ali i onim ljudima koji su spremni pomoći na bilo koji drugi način što može uključivati dojavu da neka životinja luta nekim mjestom ili neku materijalnu pomoć (deke, hrana, i sl.). Da bi se zamisao ostvarila,...
Aplikacija za upravljanje i izdavanje skladišnih artikala
Aplikacija za upravljanje i izdavanje skladišnih artikala
Andrija Rajter
Završni rad bavi se izradom Web aplikacije za upravljanje i izdavanje skladišnih artikala uz pomoć RFID tehnologije. Pozadinski dio aplikacije (engl. backend) napravljen je u PHP programskom jeziku, a za vidljivi dio (engl. frontend) korištena je HTML, CSS, Javascript i Jquery tehnologija. Za pohranu podataka aplikacija koristi MYSQL bazu podataka te HTTP poslužitelj Apache. Primarni cilj sustava je izdavanje i praćenje zauzetosti pojedinih skladišnih artikala. Administrator...
Aplikacija za upravljanje predajom članaka za objavu u  Zborniku radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
Aplikacija za upravljanje predajom članaka za objavu u Zborniku radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
Bruno Novak
Tema ovoga završnog rada je izrada web-aplikacije za upravljanje predajom članaka na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. U radu je opisana izrada webaplikacije koja omogućuje predaju članka u WORD i PDF formatu, praćenje stadija članka i ocjenjivanje članka. Web-aplikacija je izrađena pomoću PHP (engl. Hypertext Preprocessor) tehnologije kao bazne tehnologije, HTML-a (engl. HyperText Markup Language), CSS-a (engl. Cascading Style Sheets). Korištena je tehnologija JavaScript i...
Aplikacija za vođenje rasporeda sati na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu
Aplikacija za vođenje rasporeda sati na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu
Dario Đuričić
Tema ovog rada je izrada Web aplikacije koja omogućuje profesorima i studentima lakše pretraživanje rasporeda sati na Međimurskom Veleučilištu. Rad se bavi temom izrade aplikacije kojom korisnik može pregledati raspored sati na uobičajen način, ali i koristeći funkciju pretrage kojom se raspored može pretražiti prema smjerovima, godinama, statusu(redovni ili izvanredni), učionama te profesorima te takav raspored ispisati u PDF formatu. Prikaz rasporeda je po tjednima nastave za...
Aplikacija za vođenje samostalnog obrta
Aplikacija za vođenje samostalnog obrta
Lucija Tomašević
Web aplikacija, kao praktični dio završnog rada, namijenjena je za vođenje knjigovodstva obrtnika i slobodnih zanimanja. Mogu je koristiti svi obrtnici, neovisno o djelatnosti kojim se bave i jesu li u sustavu PDV-a ili nisu. Odlike aplikacije su preglednost i jednostavnost korištenja. Pri početku korištenja aplikacije, potrebito je registrirati se u sustav, te nakon uspješne prijave započeti s evidencijom podataka. Aplikacija za vođenje samostalnog obrta razvijena je u...
Aplikacija za web oglašavanje i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje smještaja
Aplikacija za web oglašavanje i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje smještaja
Patrik Šokman
Rad opisuje izradu web aplikacije za prikaz ponude i uslugu iznajmljivanja apartmana. Aplikacija nudi mogućnosti unosa, pregleda i rezervacije smještajne ponude. Uneseni objekti mogu se naknadno uređivati po potrebi. U radu su korištene sljedeće tehnologije: HTML (HyperText Markup Language) – Prezentacijski jezik za izradu web predložaka, CSS(Cascading Style Sheets) – stilski jezik koji se koristi za uređivanje dokumenata napisanim u HTML-u, PHP (Hypertext Preprocessor)...
Aplikacija za web prodaju i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje vozila
Aplikacija za web prodaju i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje vozila
Bruno Bek
Tema završnog rada je aplikacija za web prodaju i praćenje poslovanja na primjeru stranice za iznajmljivanje vozila. Web aplikacija namijenjena je poduzećima koja se bave iznajmljivanjem vozila, a svrha joj je olakšati rad unutar istih. Web aplikacija izrađena je korištenjem programskog jezika PHP-a (engl. Hypertext Preprocessor). Za strukturiranje elemenata web stranica korisničkog i administratorskog sučelja koristi se prezentacijski jezik HTML (engl. HyperText Markup Language),...
Aplikacija za web prodaju i vođenje poslovanja
Aplikacija za web prodaju i vođenje poslovanja
Helena Težak
Tema ovog završnog rada je izrada web aplikacije za vođenje poslovanja i web prodaje na primjeru web trgovine koja se bavi prodajom kućnih ljubimaca, opreme te kvalitetne hrane za ljubimce. Aplikacija je izrađena u PHP programskom jeziku te koristi MySQL bazu podataka za zapisivanje podataka kao što su proizvodi, kategorije proizvoda, poruke, upiti, korisnici, košarica, lista želja, narudžbe i podaci o plaćanju i dostavi, a administratori i korisnici navedene podatke tada...
Arduino mp3 player
Arduino mp3 player
Antonio Šarko
Ovim radom obrađuje se i objašnjava izrada prijenosnog Mp3 playera baziranog na Arduino (Infiduino Uno R3) platformi. U radu se koriste i detaljnije opisuju elektroničke komponente kao što su Elechouse Mp3 shield, infracrveni odašiljač, infracrveni prijamnik, meanIT prijenosno napajanje, SD kartica s SD adapterom, te LCD display. Opsežno su razjašnjeni načini i metode kojima spajamo elektronske komponente s Arduino platformom te su ujedno priložene i sheme koje nam olakšavaju...
Arduino solarni punjač s pomičnom solarnom pločom
Arduino solarni punjač s pomičnom solarnom pločom
Dario Barišić
U ovom Završnom radu je prikazan Arduino sustav praćenja Sunca kao i detaljna analiza njegovih prednosti i nedostataka. U današnje vrijeme cijene režija znatno rastu, a pogotovo cijena struje. No, postoji način kako uštedjeti novac, a to je korištenjem solarnih ploča. Ideja pretvaranja solarne energije u električnu energiju pomoću solarnih ploča drži svoje mjesto u prvom redu u usporedbi s drugim obnovljivim izvorima. Ali, neprekidna promjena relativnog kuta Sunca u odnosu na...
Arduino vremenska stanica
Arduino vremenska stanica
David Mustač
Ovim radom objašnjena je izrada Arduino vremenske stanice. Opisane su i razjašnjene komponente koje se koriste za izradu, te je prikazan programski kod i shema spajanja komponenti. Kako bi Arduino vremenska stanica funkcionirala, potrebno je nekoliko komponenti koje će međusobno komunicirati i davati korisniku tražene vrijednosti. Prije svega potreban je glavni mikrokontroler koji će upravljati sa svim ostalim komponentama. U radu se koristi Arduino Uno platforma na koju je moguće...

Pages