Pages

Aristokratska obitelj Zrinski i njihov značaj u turizmu Međimurja danas
Aristokratska obitelj Zrinski i njihov značaj u turizmu Međimurja danas
Veronika Srnec
Ovaj se rad bavi aristokratskom obitelji Zrinski i njihovom ulogom u turizmu Međimurja. Govori o razdoblju između 16. i 17. stoljeća. Obuhvaća vrijeme dolaska Nikole IV. Zrinskog u posjed Međimurja te redom članove obitelji Jurja IV., Jurja V. i Nikole VI. te razdoblje Nikole VII. Čakovečkog i Petra IV. Razdoblje Nikole IV. Zrinskog obilježila je dogradnja kompleksa utvrde Zrinskih i gradnja mauzoleja. Ključnu ulogu imao je u Sigetskoj bitci. Nakon njegove smrti obitelj predvodi...
Aromaterapija i aroma turizam kao novi trend turističke ponude Republike Hrvatske
Aromaterapija i aroma turizam kao novi trend turističke ponude Republike Hrvatske
Maja Bogdan
Zdravstveni turizam ima duboke korijene kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu. Razvija se brzo i u korak s trendovima na turističkom tržištu. Dijeli se u tri kategorije: lječilišni turizam, medicinski turizam i wellness turizam. Svaka potkategorija je specifična u svom djelovanju i razvija se sukladno potrebama turističkog tržišta. Ovim radom ispituje se poznavanje aromaterapije i aroma kozmetike na turističkom tržištu. Također, ispituje se potencijal prirodne kozmetike...
Asertivna komunikacija i komunikacija u timu
Asertivna komunikacija i komunikacija u timu
Nikolina Smrtić
Tema ovog završnog rada je asertivna komunikacija te komunikacija u timu. Komunikacija je način na koji se poruka prenosi od jedne osobe do druge osobe. Postoje dvije vrste komunikacije, to su neverbalna i verbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija odnosi se na pokrete tijela tj. govor tijela, dok se verbalna komunikacija odnosi na jezik i pismo. Vrlo je bitno znati pravilno se izražavati i komunicirati, posebno kada se nalazimo u većim grupama, odnosno u timu ili radnoj skupini....
Aspekti pripreme alpskih skijaša
Aspekti pripreme alpskih skijaša
Edita Marenić
Skijaška priprema alpskih skijaša obuhvaća više međusobno povezanih aspekata pripreme. Način pripremanja i cilj skijaške pripreme ovisi o skijaškoj aktivnosti za koju se skijaš priprema. Zajedničko za sve skijaše, rekreativce i natjecatelje, je da se za skijašku aktivnost potrebno pripremiti. Svakako je da su najvažnije kondicijska i tehnička priprema i njima se u ovom radu posvećuje najviše pažnje, ali svi aspekti pripremljenosti skijaša izravno utiču na rezultat i...
Aspekti razvoja turističkog proizvoda memorijalnog turizma istočne Hrvatske
Aspekti razvoja turističkog proizvoda memorijalnog turizma istočne Hrvatske
Vedrana Blažuc
U ovome radu prikazano je stanje memorijalnog turizma u Istočnoj Hrvatskoj i mogućnosti za njegov razvoj. Danas masovni turizam postaje sve manje atraktivan te turisti počinju težiti sve više novim, specifičnim oblicima turizma potaknuti određenim unutarnjim motivima. Suprotno masovnom turizmu čiji je motiv putovanja prvenstveno odmor, opuštanje i zabava, memorijalni turizam, čije se istraživanje vrši u ovome radu, temelji se na sasvim drugačijim motivima putovanja. Memorijalni...
Atletika kao dio turističke ponude Varaždina
Atletika kao dio turističke ponude Varaždina
Maja Novak
Tema je i zadaća ovoga rada utvrditi kako atletika kao sportska aktivnost utječe na turističku ponudu grada Varaždina i što to još nedostaje gradu Varaždinu da bi mu turistička ponuda vezana za sport bila što kvalitetnija i zanimljivija sportskim turistima. S obzirom na to da sportski turisti sve više stvaraju veliku vrijednost pri promociji destinacije, a također su i dio financijskog prihoda grada, kvalitetna atletska ponuda, u ovome slučaju, jedan je od najvažnijih čimbenika...
Automatizirana prijenosna termotehnička mjerna stanica
Automatizirana prijenosna termotehnička mjerna stanica
Emanuel Flinčec
Kroz ovaj je praktični rad cilj bio izraditi automatiziranu mjernu stanicu. Izrađena je mjerna stanica, sa DHT 22 senzorom, koji ima sposobnost mjerenja temperature i vlage zraka. Senzor je programiran tako da svakih 5 sekundi očitava podatke, te ih bilježi na memorijsku karticu. Kasnije se ti podatci mogu prebaciti u tablice i koristiti za daljnje analize. Arduino UNO R3 je mikrokontroler na, kojem su smješteni setovi digitalnih i analognih inputa i outputa. Programskim sučeljem...
Baza podataka agencije za promet nekretninama
Baza podataka agencije za promet nekretninama
Alen Bobičanec
Tema završnog rada je izrada aplikacije za prodaju nekretnina i bazu podataka u alatima otvorenog koda. Aplikacija je namijenjena agencijama koje se bave prodajom nekretnina te im olakšati sam rad na aplikaciji. U ovom završnom radu realizirana je MySQL baza podataka i desktop aplikacija korištenjem C# okruženja i .NET Framework za prodaju nekretnina. Web aplikacija je namijenjena agentima nekretnina koji se bave prodajom te im olakšava prodaju putem aplikacije. Mogu je koristiti...
Baza podataka grafičkih radova u "Oblaku"
Baza podataka grafičkih radova u "Oblaku"
Silvija Bister
Tema završnog rada temelji se na definiranju i opisivanju računarstva u oblaku. U razradi je prikazano korištenje usluga u oblaku sa svim prednostima i nedostacima. Kad se određena baza podataka smjesti na udaljeni server,[1] dobije se napredna tehnologija zvana „cloud computing“.[2] Online trgovina svakim danom sve više raste i sve se više tvrtki oglašava putem web stranica. Baza podataka je potrebna i važna zbog velike količine podataka koji se moraju negdje spremiti da bi...
Baza podataka s aplikacijom za rad Help Deska
Baza podataka s aplikacijom za rad Help Deska
Ivica Filo
Baza podataka i pripadajuća aplikacija, kao praktični dio završnog rada, namijenjeni su za pomoć pri pružanju korisničke podrške u bilo kojoj vrsti djelatnosti. Glavna obilježja izrađenog sustava jesu pregledost, jednostavnost i brzina. Sustav omogućuje evidenciju korisnika kojima se pruža podrška sa svim potrebnim podatcima, evidenciju prijava i načina rješavanja prijava korisnika, omogućuje spajanje na korisnikova računala i, ako postoji, spajanje na korisnikovu...
Bežične mreže IEEE 802.11
Bežične mreže IEEE 802.11
Kristijan Vidović
Bežične mreže IEEE 802.11, Wi-Fi označavaju izraz koji je postao svakodnevni alat koji se koristi za pristup internetu. Najstarija verzija, odnosno standardna verzija kreirana je 1997. godine kao zamjena za žičane LAN-ove koji su koristili Ethernet tehnologiju. Današnji zahtjevi korisnika postaju sve veći, a primarno se tiču pitanja brzine, područja pokrivanja i ostalih performansi. Realizacija i razvoj istih proteklih godina može se pratiti kroz nastanak novih IEEE...
Bežični prekidač za sustav pametne kuće upravljan putem računalne mreže temeljen na mikroupravljaču ESP8266
Bežični prekidač za sustav pametne kuće upravljan putem računalne mreže temeljen na mikroupravljaču ESP8266
Antonio Kovačević
Ovim radom adresiraju se specifičnosti ostvarenja bežičnog prekidača u smislu implementacijskih izazova pri izradi prototipa takvog rješenja te integriranju sklopovskih i programskih rješenja u jedinstven sustav. Rad se bavi izradom prekidača za sustave pametne kuće koji demonstrira mogućnost njegovog upravljanja putem računalne mreže temeljene na protokolu TCP/IP te uz korištenje tzv. MQTT protokola za komunikaciju. Sklopovski dio sustava sastoji se od integriranog kruga ESP8266...

Pages