Pages

Analiza sportsko-rekreacijskih sadržaja i turističkih objekata sjeverozapadne Hrvatske
Analiza sportsko-rekreacijskih sadržaja i turističkih objekata sjeverozapadne Hrvatske
Endrina Vuradin
Sportsko-rekreacijske aktivnosti sjeverozapadne Hrvatske, u tri županije, Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj, nude bogate sportske sadržaje i aktivnosti, kako domaćem stanovništvu, tako i turistima. Sve više turista tijekom odmora traga za aktivnim odmorom i sadržajima koji takav tip odmora nude. Zato je potrebno ponuditi raznovrsne sportsko-rekreacijske sadržaje povezane s ostalim događanjima u samoj destinaciji, a prije svega to su: kulturni...
Analiza stolnoga tenisa kao dio sportskog turizma u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Analiza stolnoga tenisa kao dio sportskog turizma u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Valentina Herceg
Stolni tenis u Hrvatskoj ima veoma dugu tradiciju i jedan je od sportova koji uz nogomet, ima zasigurno i najviše igrača. U svojim počecima stolni tenis bio je više društvena igra negoli sport. Prvo ime za stolni tenis bilo je ping - pong (onomatopeja zvuka odskakivanja loptice) zatim sobni tenis, tenis na stolu, stolni tenis, a tek poslije II. svjetskog rata iz upotrebe su izašla sva imena, a ostao je stolni tenis. U radu se obrađuje povijest stolnog tenisa u Hrvatskoj...
Analiza sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s osvrtom na Regionalni centar za gospodarenje otpadom "Piškornica"
Analiza sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s osvrtom na Regionalni centar za gospodarenje otpadom "Piškornica"
Alen Milek
Problematika adekvatnog zbrinjavanja otpada jedno je od najvažnijih pitanja kojim se danas bave stručnjaci iz različitih područja. S obzirom na život u potrošačkom društvu, čovjek iziskuje brojne predmete, a nakon što mu ti predmeti više nisu potrebni ili ih mora zbog nekog drugog razloga odbaciti, nastaje otpad. Otpadom se smatraju sve stvari koje neka osoba posjeduje, a odbacuje ih, planira ih odbaciti ili ih mora odbaciti, a temeljni zakon na temelju kojega se...
Analiza sustava gospodarenja patološkim otpadom na primjeru Opće bolnice Varaždin
Analiza sustava gospodarenja patološkim otpadom na primjeru Opće bolnice Varaždin
Ivana Medvedec
Medicinski otpad nosi veći potencijalni rizik za zdravlje ljudi nego druge vrste otpada zbog opasnih i infektivnih materijala koje može sadržavati. Najveći dio otpada (85%) koji nastaje u zdravstvenim ustanovama je neopasan, međutim preostalih 15% čine patološki, infektivni, farmaceutski i kemijski otpad koji zahtijevaju posebnu pažnju i odgovarajuće zbrinjavanje [1]. Prilikom pružanja zdravstvene zaštite svakako je potrebno navesti i sredstva koja moraju biti zbrinuta na...
Analiza sustava kategoriziranja i nagrađivanja sportaša u Republici Hrvatskoj
Analiza sustava kategoriziranja i nagrađivanja sportaša u Republici Hrvatskoj
Ela Trstenjak
Ovim radom nastoji se ukazati na to što je kategorizacija sportaša, zašto je ona sportašima bitna te koje sve kategorije postoje. U radnji su predstavljene kategorizacije sportaša te su istaknuti uvjeti potrebni za njihovo dobivanje. Također, opisan je postupak dobivanja pisanoga dokumenta svrstavanja u kategoriju Hrvatskoga olimpijskoga odbora ili Hrvatskoga paraolimpijskoga odbora. Objašnjene su prednosti sportaša studenta na visokim učilištima. Koje su njihove povlastice i...
Analiza sustava natjecanja u tenisu u Republici Hrvatskoj
Analiza sustava natjecanja u tenisu u Republici Hrvatskoj
Patrik Lebar
Prema istraživanjima tenis je jedan od najpopularnijih, ali i najskupljih svjetskih sportova što se posebno može primijetiti u natjecateljskom juniorskom tenisu. Zbog toga će se u ovom radu provesti analiza najpopularnijih natjecateljskih i rekreativnih sustava i formata natjecanja u tenisu u svijetu. Također, na razini natjecateljskog tenisa mlađih uzrastnih kategorija u Republici Hrvatskoj provest će se anketa o stavovima roditelja i igrača prema određenim formatima natjecanja te...
Analiza svjetskog tržišta zlata
Analiza svjetskog tržišta zlata
Ines Ožvald
Zlato je jedan od prvih metala koji su ljudi počeli obrađivati i izrađivati predmete od njega, najčešće su takvi predmeti bili dokaz prestiža i bogatstva iz razloga jer ga je bilo jako malo i radi njegove iznimne ljepote. S vremenom zlato je postalo sinonim za novac, nakon što su ljudi shvatili da je iz navedenih razloga rijedak predmet, počelo se koristiti kao platežno sredstvo i tako je i dan danas ostalo bez obzira na pojavu novca. Zlato je uvijek „sigurna luka“ svima, bez...
Analiza tla
Analiza tla
Martina Kraljić
Tema ovog rada je analiza tla, koja obuhvaća kemijsku i fizikalnu analizu tla, no rad će se pretežito bazirati na analizi teških metala prisutnih u tlu. Tlo u današnje vrijeme postaje dragocjenim „resursom“ svake zemlje jer broj zagađenja, odnosno smeća, kako u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu nekontrolirano raste. Tlo je prirodni sustav izgrađen od organskog i anorganskog dijela, a predstavlja prirodni izvor hrane i vode, sudjeluje u filtraciji i kruženju hranjivih tvari u...
Analiza transfera i plaća profesionalnih nogometaša u Hrvatskoj i svijetu
Analiza transfera i plaća profesionalnih nogometaša u Hrvatskoj i svijetu
Hrvoje Vlah
Profesionalni nogometaši odabrani su pojedinci čija popularnost izvire iz masovne privlačnosti nogometa kao sporta. Interes javnosti za nogomet nije ograničen samo na sportska natjecanja i rezultate, već se s jednakom, ako ne i većom pozornošću usmjerava na događaje izvan samih sportskih terena, osobito na plaće i transfere igrača. Diplomski rad „Analiza transfera i plaća profesionalnih nogometaša u Hrvatskoj i svijetu“ daje analizu različitih aspekata profesionalnoga...
Analiza troškova zaštite na radu na gradilištu višestambene zgrade
Analiza troškova zaštite na radu na gradilištu višestambene zgrade
Davor Nikolić
Osnovni cilj završnog rada je analiza i prikaz troškova zaštite na radu, te kako vrijeme građenja građevine utječe na te troškove. U skladu s projektnim zadatkom izrađen je troškovnik svih radova izgradnje višestambene zgrade, prema kojem su prikazani odnosi troškova zaštite na radu tijekom građenja u odnosu na cjelokupne troškove građenja. Zaštita na radu kao sastavni i nedjeljivi dio svakog rada pridonosi pouzdanosti njegovog obavljanja i rezultatima u koje su ugrađene sve...
Analiza tržišne strukture hotelske industrije
Analiza tržišne strukture hotelske industrije
Monika Levanić Šestak
Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u svijetu te vjerojatno jedina djelatnost koja povezuje narode i zemlje bez ikakvih predrasuda. U ovom radu objasnit će se hotelska industrija kao specifiĉna industrija koja djeluje na razliĉitim trţišnim strukturama gdje se suoĉavaju s raznim tipovima konkurencije, a razliĉiti hotelski objekti mogu djelovati kao monopol, oligopol ili stvarati jednu monopolistiĉku konkurenciju. Za shvaćanje kompleksnosti samog pojma...
Analiza tržišta e-sporta u Hrvatskoj i svijetu
Analiza tržišta e-sporta u Hrvatskoj i svijetu
Vedran Kosec
U ovom istraživačkom radu analizirat ćemo tržišta e-sporta te usporediti određene podatke s istima u Hrvatskoj u odnosu na iste parametre u e-sporta svijeta. Sve veća zainteresiranost za e-sport, u Hrvatskoj još uvijek nije doprinijela razviju kao što je u ostatku Europe i Sjeverne Amerike, te u određenim zemljama Azije. Sve prisutnije tržište e-sporta u svim segmentima doživljava ekspanziju, a novčani iznosi nagrada se iz godine u godinu povećavaju. Zbog svoje...

Pages