Pages

"Novi" obnovljivi izvori energije
"Novi" obnovljivi izvori energije
Tena Antunović
Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz prirode, te se obnavljaju. Najčešće se koristi energija vjetra, sunca i vode. Možemo ih podijeliti u dvije glavne kategorije, a to su: tradicionalni obnovljivi izvori energije poput biomase i velikih hidroelektrana, te na takozvane "nove" obnovljive izvore energije kao što su energija Sunca, energija vjetra, geotermalna energija, energija valova itd. Zbog pretjerane iskoristivosti fosilnih goriva, posljedice korištenja...
Analiza Marxove teorije - "Zakoni kapitalističkog kretanja"
Analiza Marxove teorije - "Zakoni kapitalističkog kretanja"
Marija Filipec
Karl Marx (1818.-1883.) je najutjecajniji i najkontraverzniji politički ekonomist i filozof 19. stoljeća, a političke i ideološke posljedice uvelike su iskrivile pogled na osobu i djelo Karla Marxa. Posljedica je predrasude da se Marx bavi komunizmom (s obzirom da nikada nije dao detaljan opis besklasnog društva, osim 10 točaka u Komunističkom manifestu). Naprotiv, njegovo glavno djelo „Kapital“ bavi se ekonomskom problematikom industrijskog kapitalizma, gdje on analizira...
Analiza ankete o utjecaju slobodnog vremena na kvalitetu života studenata
Analiza ankete o utjecaju slobodnog vremena na kvalitetu života studenata
Silvija Sinković
Upravljanje slobodnim vremenom važna je kategorija u kreiranju načina života, a posebno kod mladih kod kojih se bilježi sve veća tendecija statičnog načina života i rada. U radu su prikazane mogućnosti korištenja slobodnog vremena te načinima kvalitetnog upravljanja čime je provedeno istraživanje među studentima Međimurskog veleučilišta u Čakovcu da bi se saznalo rekreiraju li se mladi i u kojoj mjeri te kako to utječe na studiranje i njihov život. Menadžment u sportu...
Analiza dužničkih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Hrvatskoj
Analiza dužničkih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Hrvatskoj
Valentina Kišiček
Cilj ovog završnog rada je utvrditi vrste dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na tržištu kapitala u Hrvatskoj – Zagrebačka burza d.d., te njihovu važnost za razvoj tržišta kapitala. Isto tako obuhvatit će se i vlasnički vrijednosni papiri u smislu usporedbe s dužničkim vrijednosnim papirima. Nakon definiranja i analize specifičnosti vrijednosnih papira detektirati će se tipični izdavatelji, te će se utvrditi da li poduzeća odabiru dužničke vrijednosne papire...
Analiza energetskih čimbenika u pametnoj građevini
Analiza energetskih čimbenika u pametnoj građevini
Adriana Jakupec
Pametna (inteligentna) kuća opisuje se kao skup instalacija elektroničke opreme, kojom upravlja odgovarajući softver i mrežni program, kuća je obavijena inteligentnim instalacijama, a sustav koji upravlja pametnom kućom omogućuje novi način funkcioniranja životnog prostora. Namjera sustava je da objedini funkcionalnost svih tehničkih sustava u kući. Sustavi koji se mogu automatizirati obuhvaćaju rasvjetu, multimediju, hlađenje, grijanje, ventilaciju, sustav videonadzora, alarmni...
Analiza izvoza Republike Hrvatske
Analiza izvoza Republike Hrvatske
Martina Mikloška Dužević
U ovom radu se želi prikazati analiza izvoza Republike Hrvatske. Ekonomisti koriste načelo komparativne prednosti kako bi se zalagali za slobodnu trgovinu među državama. Izvoz su dobra koja se proizvode u nekoj državi, a prodaju se u inozemstvu. Izvoz kao strategija je nastup na inozemnim tržištima putem prodaje proizvoda i usluga na tržištima izvan nacionalnoga. U izvoz ubrajamo prodaju, prijevoz, osiguranje u prijevozu i plaćanje koje je posebno regulirano jer je kupac u drugoj...
Analiza mogućnosti primjene dizalice topline voda-voda za zagrijavanje bazenske vode
Analiza mogućnosti primjene dizalice topline voda-voda za zagrijavanje bazenske vode
Aleksander Poredoš
Gospodarenje energijom jedan je od glavnih ciljeva politika politike Europske unije, što svakako podrazumijeva i povećanje energetske učinkovitosti. Uz povećanje udjela obnovljivih izvora energija, dizalice topline polagano zauzimaju svoj udio na tržištu te je njihova primjena u porastu. U radu je prikazana uz teoretski dio i primjena kompresijske dizalice topline voda – voda tip DAIKIN tip EUWH 40F u Toplicama Sveti Martin u sustavu filtracije i primjene otpadne vode. Ugradnjom...
Analiza svjetskog tržišta zlata
Analiza svjetskog tržišta zlata
Ines Ožvald
Zlato je jedan od prvih metala koji su ljudi počeli obrađivati i izrađivati predmete od njega, najčešće su takvi predmeti bili dokaz prestiža i bogatstva iz razloga jer ga je bilo jako malo i radi njegove iznimne ljepote. S vremenom zlato je postalo sinonim za novac, nakon što su ljudi shvatili da je iz navedenih razloga rijedak predmet, počelo se koristiti kao platežno sredstvo i tako je i dan danas ostalo bez obzira na pojavu novca. Zlato je uvijek „sigurna luka“ svima, bez...
Analiza troškova zaštite na radu na gradilištu višestambene zgrade
Analiza troškova zaštite na radu na gradilištu višestambene zgrade
Davor Nikolić
Osnovni cilj završnog rada je analiza i prikaz troškova zaštite na radu, te kako vrijeme građenja građevine utječe na te troškove. U skladu s projektnim zadatkom izrađen je troškovnik svih radova izgradnje višestambene zgrade, prema kojem su prikazani odnosi troškova zaštite na radu tijekom građenja u odnosu na cjelokupne troškove građenja. Zaštita na radu kao sastavni i nedjeljivi dio svakog rada pridonosi pouzdanosti njegovog obavljanja i rezultatima u koje su ugrađene sve...
Analiza tržišne strukture hotelske industrije
Analiza tržišne strukture hotelske industrije
Monika Levanić Šestak
Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u svijetu te vjerojatno jedina djelatnost koja povezuje narode i zemlje bez ikakvih predrasuda. U ovom radu objasnit će se hotelska industrija kao specifiĉna industrija koja djeluje na razliĉitim trţišnim strukturama gdje se suoĉavaju s raznim tipovima konkurencije, a razliĉiti hotelski objekti mogu djelovati kao monopol, oligopol ili stvarati jednu monopolistiĉku konkurenciju. Za shvaćanje kompleksnosti samog pojma...
Analiza vanjsko trgovinske politike Republike Hrvatske
Analiza vanjsko trgovinske politike Republike Hrvatske
Neven Levačić
Vanjska trgovima ima veliki značaj u gospodarstvu svake zemlje. Bez vanjske trgovine zemlja ne bi mogla biti konkurentna na svjetskom tržištu i ostvarivati devizna sredstva. Razmjenom robe i usluga s inozemstvom gospodarstvo jedne zemlje uključuje se u svjetsko gospodarstvo uspostavljajući odnose s njima. Prema tome, vanjska trgovina svojom djelatnošću usklađuje materijalni sastav društvenog proizvoda s potrebama potrošnje domaće zemlje. Tema ovog rada odnosi se na analizu vanjske...
Analiza štednji banaka koje imaju poslovnice u Gradu Čakovcu
Analiza štednji banaka koje imaju poslovnice u Gradu Čakovcu
Tihana Miri
Ako netko u današnje vrijeme odluči štedjeti, vrlo je bitno znati kako i kada to učiniti. Kod donošenja takve odluke, u obzir treba uzeti nekoliko elemenata. Prije svega to su vlastite mogućnosti, točnije iznos ili iznosi koje smo spremni izdvajati i ulagati u štednju. Zatim je potrebno napraviti detaljnu analizu svih štednji na dostupnom tržištu, odlučiti koji oblik štednje najviše odgovara potrebama te usporediti takve oblike štednji svih dostupnih banaka kako bi se...

Pages