Error message

Notice: Trying to get property of non-object in dohvati_vrstu_pristupa_objektu() (line 103 of /data/www/drupal/sites/all/modules/dabar/dabar_modules/dabar_request_a_copy/dabar_request_a_copy.module).

Pages

"Novi" obnovljivi izvori energije
"Novi" obnovljivi izvori energije
Tena Antunović
Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz prirode, te se obnavljaju. Najčešće se koristi energija vjetra, sunca i vode. Možemo ih podijeliti u dvije glavne kategorije, a to su: tradicionalni obnovljivi izvori energije poput biomase i velikih hidroelektrana, te na takozvane "nove" obnovljive izvore energije kao što su energija Sunca, energija vjetra, geotermalna energija, energija valova itd. Zbog pretjerane iskoristivosti fosilnih goriva, posljedice korištenja...
Alarmni sustav Međimurskog veleučilišta baziran na Arduino uređaju
Alarmni sustav Međimurskog veleučilišta baziran na Arduino uređaju
Martina Burec
U ovom pisanom dijelu Završnog rada opisan je alarmni sigurnosni sustav Međimurskog veleučilišta u Čakovcu baziran na Arduino platformi čiji su rad i funkcionalnost prikazani na maketi Veleučilišta. Da bi se uopće izradio alarmni sigurnosni sustav, potrebno je poznavati funkcije Arduino uređaja koje on obavlja. Rad je zamišljen na način da Arduino uređaj ima kontrolu nad senzorima pokreta, senzorom dima, rasvjetom, alarmom i ulaznim vratima te komunikaciju s Arduino uređajem...
Analiza Marxove teorije - "Zakoni kapitalističkog kretanja"
Analiza Marxove teorije - "Zakoni kapitalističkog kretanja"
Marija Filipec
Karl Marx (1818.-1883.) je najutjecajniji i najkontraverzniji politički ekonomist i filozof 19. stoljeća, a političke i ideološke posljedice uvelike su iskrivile pogled na osobu i djelo Karla Marxa. Posljedica je predrasude da se Marx bavi komunizmom (s obzirom da nikada nije dao detaljan opis besklasnog društva, osim 10 točaka u Komunističkom manifestu). Naprotiv, njegovo glavno djelo „Kapital“ bavi se ekonomskom problematikom industrijskog kapitalizma, gdje on analizira...
Analiza ankete o utjecaju slobodnog vremena na kvalitetu života studenata
Analiza ankete o utjecaju slobodnog vremena na kvalitetu života studenata
Silvija Sinković
Upravljanje slobodnim vremenom važna je kategorija u kreiranju načina života, a posebno kod mladih kod kojih se bilježi sve veća tendecija statičnog načina života i rada. U radu su prikazane mogućnosti korištenja slobodnog vremena te načinima kvalitetnog upravljanja čime je provedeno istraživanje među studentima Međimurskog veleučilišta u Čakovcu da bi se saznalo rekreiraju li se mladi i u kojoj mjeri te kako to utječe na studiranje i njihov život. Menadžment u sportu...
Analiza dužničkih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Hrvatskoj
Analiza dužničkih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Hrvatskoj
Valentina Kišiček
Cilj ovog završnog rada je utvrditi vrste dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na tržištu kapitala u Hrvatskoj – Zagrebačka burza d.d., te njihovu važnost za razvoj tržišta kapitala. Isto tako obuhvatit će se i vlasnički vrijednosni papiri u smislu usporedbe s dužničkim vrijednosnim papirima. Nakon definiranja i analize specifičnosti vrijednosnih papira detektirati će se tipični izdavatelji, te će se utvrditi da li poduzeća odabiru dužničke vrijednosne papire...
Analiza energetskih čimbenika u pametnoj građevini
Analiza energetskih čimbenika u pametnoj građevini
Adriana Jakupec
Pametna (inteligentna) kuća opisuje se kao skup instalacija elektroničke opreme, kojom upravlja odgovarajući softver i mrežni program, kuća je obavijena inteligentnim instalacijama, a sustav koji upravlja pametnom kućom omogućuje novi način funkcioniranja životnog prostora. Namjera sustava je da objedini funkcionalnost svih tehničkih sustava u kući. Sustavi koji se mogu automatizirati obuhvaćaju rasvjetu, multimediju, hlađenje, grijanje, ventilaciju, sustav videonadzora, alarmni...
Analiza izvoza Republike Hrvatske
Analiza izvoza Republike Hrvatske
Martina Mikloška Dužević
U ovom radu se želi prikazati analiza izvoza Republike Hrvatske. Ekonomisti koriste načelo komparativne prednosti kako bi se zalagali za slobodnu trgovinu među državama. Izvoz su dobra koja se proizvode u nekoj državi, a prodaju se u inozemstvu. Izvoz kao strategija je nastup na inozemnim tržištima putem prodaje proizvoda i usluga na tržištima izvan nacionalnoga. U izvoz ubrajamo prodaju, prijevoz, osiguranje u prijevozu i plaćanje koje je posebno regulirano jer je kupac u drugoj...
Analiza mogućnosti primjene dizalice topline voda-voda za zagrijavanje bazenske vode
Analiza mogućnosti primjene dizalice topline voda-voda za zagrijavanje bazenske vode
Aleksander Poredoš
Gospodarenje energijom jedan je od glavnih ciljeva politika politike Europske unije, što svakako podrazumijeva i povećanje energetske učinkovitosti. Uz povećanje udjela obnovljivih izvora energija, dizalice topline polagano zauzimaju svoj udio na tržištu te je njihova primjena u porastu. U radu je prikazana uz teoretski dio i primjena kompresijske dizalice topline voda – voda tip DAIKIN tip EUWH 40F u Toplicama Sveti Martin u sustavu filtracije i primjene otpadne vode. Ugradnjom...
Analiza podzemne vode, vode iz korita vodotoka i mulja iz potoka Trnave
Analiza podzemne vode, vode iz korita vodotoka i mulja iz potoka Trnave
Jelena Barić
Trnava je potok koji izvire kraj sela Prekope, starijeg naziva Durnaba i Tornua. Protječe kroz županijsko središte, grad Čakovec. Duga je 46,9 kilometara i cijelim svojim tokom teče kroz Međimursku županiju. Njezinom su vodom u srednjem vijeku punili opkope starogradske utvrde Zrinskih u Čakovcu. U donjem toku Trnava prima kanal Murščak, potoke Boščak, Kopanec i Sratka. Trnava prolazi pored ili kroz niz naselja: Gornji Mihaljevec, Macinec, Nedelišće, grad Čakovec, Štefanec,...
Analiza provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom u Međimurskoj županiji
Analiza provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom u Međimurskoj županiji
Eva Cerković
Kroz rad je analiziran uspostavljeni sustav gospodarenja otpadom u Međimurskoj županiji te njegova usklađenost sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Rad obuhvaća ocjenu ostvarenih i provođenih obveza definiranih Zakonom od strane jedinica lokalnih samouprava u Međimurskoj županiji, analizu prikupljenih količina komunalnog i biorazgradivog otpada u 2014. i 2015. godini te je za navedene dvije godine napravljena usporedba s ciljem da se prikaže napredak u...
Analiza razvoja i kvalitete organizacije cestovnih utrka
Analiza razvoja i kvalitete organizacije cestovnih utrka
Edi Štefičar
Povezanost turizma i sporta najočitija je kod organizacije velikih sportskih manifestacija kao što su Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, teniski ATP turniri i velike cestovne utrke poput maratona i polumaratona. Svi ovi događaji privlače iznimno velik broj natjecatelja i gledatelja koji donose višestrane koristi gradu organizatoru. Putovanje turista u određenu turističku destinaciju zbog sudjelovanja na određenom sportskom događaju naziva se sportski turizam. Kako...
Analiza razvojnih potencijala turizma i sporta sjeverozapadne Hrvatske u kontekstu izvora financiranja
Analiza razvojnih potencijala turizma i sporta sjeverozapadne Hrvatske u kontekstu izvora financiranja
Tomislav Čolig
U ovome radu se kroz dostupne informacije daje pregled razvojnih potencijala turističke i sportsko-rekreativne ponude na području sjeverozapadne Hrvatske. Kontinentalni dio Hrvatske nema razvijenu ponudu sadržaja poput Jadrana iako sadrži određene resurse koji se ne iskorištavaju adekvatno. Problemi se uglavnom pronalaze u nedostatku financijskih sredstava, nedovoljno obrazovanom stručnom kadru, pesimizmu, nedostatku motivacije osoba zaduženih za formiranje sadržaja. Prvi dio rada...

Pages