Pages

"Novi" obnovljivi izvori energije
"Novi" obnovljivi izvori energije
Tena Antunović
Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz prirode, te se obnavljaju. Najčešće se koristi energija vjetra, sunca i vode. Možemo ih podijeliti u dvije glavne kategorije, a to su: tradicionalni obnovljivi izvori energije poput biomase i velikih hidroelektrana, te na takozvane "nove" obnovljive izvore energije kao što su energija Sunca, energija vjetra, geotermalna energija, energija valova itd. Zbog pretjerane iskoristivosti fosilnih goriva, posljedice korištenja...
.NET MVC aplikacija 'Pedagog'
.NET MVC aplikacija 'Pedagog'
David Šopar
Cilj završnog rada je izrada kvalitetne web-aplikacije za vođenje poslova pedagoga u osnovnim i srednjim školama. Aplikacija je izrađena pomoću .NET MVC tehnologije u razvojnom okruženju Microsoft Visual Studio 2017. Aplikacija omogućuje kreiranje raznih dokumenata i obrazaca te njihov ispis u PDF formatu. Za kreiranje PDF ispisa korišten je iTextSharp skup biblioteka. Osim kreiranja dokumenata, aplikacija korisniku pruža mogućnost planiranja rada pedagoga. Dozvoljava korisniku...
3D modeliranje i izrada kućišta radarskih senzora postupkom tlačnog lijevanja
3D modeliranje i izrada kućišta radarskih senzora postupkom tlačnog lijevanja
Benedikt Tuđan
U ovom radu opisan je proces tlačnog lijevanja kao postupak proizvodnog procesa gdje se pod visokim tlakom potišče talina aluminija unutar tlačnog alata koja ima specifičan dizajn konstruiran prema zahtjevima kupca. Tlačno lijevanje aluminija i izrada odljevaka se upotrebljava za visoko serijsku proizvodnju unutar automobilske industrije. Prilikom tlačnog lijevanja dolazi do velikih izazova u izradi alata, odabiru pravilnih procesnih parametara te izazova s trošenjem i...
3D računalna igra FPS: korištenje platforme Unity i Oculus Rift dk2
3D računalna igra FPS: korištenje platforme Unity i Oculus Rift dk2
Stjepan Rusan
Ovim radom opisan je cijeli postupak izrade 3D računalne igre namijenjene za Oculus Rift dk2 te alati i programi korišteni u izradi. Bila su potrebna minimalno četiri programa kako bi se ovaj rad mogao realizirati. Blender koji se koristi za modeliranje, renderiranje, animiranje i uređivanje 3D grafike koja će se koristiti tijekom izrade igre. Koristi se i Adobe Photoshop kojim se izrađuju 2D elementi koji se koriste za kreiranje korisničkog sučelja na početnoj sceni. Microsoft...
ANALIZA POTENCIJALA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE KLENOVNIK
ANALIZA POTENCIJALA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE KLENOVNIK
Tajana Šprem
U radu se prikazuju resursi kojima raspolaže područje Općine Klenovnik, u Hrvatskom zagorju. Uz teorijski dio, kojim se definiraju turistički pojmovi poput turistička ponuda, turistička potražnja i turističko tržište, navedeni su i potencijalni turistički resursi koje nalazimo na području šest naselja u općini. Turističke resurse dijelimo u tri kategorije, a to su prirodni turistički resursi, povijesni i kulturni turistički resursi i socijalno-ekonomski ili...
Advent kao dio turističke ponude grada Zagreba
Advent kao dio turističke ponude grada Zagreba
Josip Moric
Suvremeni turizam, kao i turiste, karakterizira sve veća orijentiranost specifičnim oblicima turizma. Uz već u Hrvatskoj razvijeni ljetni turizam i turističke destinacije na Jadranskoj obali, javlja se potreba za diverzifikacijom same turističke ponude. Ta se prilika pokušava iskoristiti na destinacijama na kojima je do sada slabije ili nije nikako iskorišten njihov turistički potencijal. Gastronomija te prirodne i kulturne ljepote privlačne su mnogim turistima, no u sve većoj...
Aktivnosti neprofitnih organizacija u funkciji motivacije mladih na volontiranje
Aktivnosti neprofitnih organizacija u funkciji motivacije mladih na volontiranje
Damira Bujan
Ovim radom ukazuje se na važnost neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj te na njihove menadžerske i marketinške aktivnosti čija je funkcija potaknuti mlade na volontiranje. Neprofitne organizacije pokretači su razvoja civilnog sektora u kojem važnu ulogu imaju ljudski resursi kao jedan od faktora unutar organizacije koji uvelike utječu na ostvarenje ciljeva usmjerenih različitim ciljanim skupinama. Kako bi se neprofitne organizacije uspješno orijentirale ciljanim skupinama,...
Alarmni sustav Međimurskog veleučilišta baziran na Arduino uređaju
Alarmni sustav Međimurskog veleučilišta baziran na Arduino uređaju
Martina Burec
U ovom pisanom dijelu Završnog rada opisan je alarmni sigurnosni sustav Međimurskog veleučilišta u Čakovcu baziran na Arduino platformi čiji su rad i funkcionalnost prikazani na maketi Veleučilišta. Da bi se uopće izradio alarmni sigurnosni sustav, potrebno je poznavati funkcije Arduino uređaja koje on obavlja. Rad je zamišljen na način da Arduino uređaj ima kontrolu nad senzorima pokreta, senzorom dima, rasvjetom, alarmom i ulaznim vratima te komunikaciju s Arduino uređajem...
Alarmni sustav obiteljske kuće baziran na Arduino platformi
Alarmni sustav obiteljske kuće baziran na Arduino platformi
Martin Tomorad
Ovaj Završni rad se bavi izradom sigurnosnog sustava obiteljske kuće baziranom na Arduino platformi. Opisuje cijeli proces izrade te komponente i tehnologije potrebne za samostalnu izradu sustava. U prvom dijelu rada opisan je cilj rada te su navedeni i objašnjeni svi hardverski dijelovi potrebni za izradu projekta. Projekt koristi NodeMCU modul kao glavnu komponentu, YWRobot modul za napajanje svih komponenti te senzore za detekciju dima i pokreta koji su kompatibilni s Arduino...
American School of Experiential Marketing
American School of Experiential Marketing
Alex Halili
This paper deals with the American School of Experiential Marketing which, without a doubt, was conceived and developed to the point mostly on American soil. The main tool of this type of marketing is the consumer experience which goes beyond just buying. Experiential marketing evolved throughout history from other forms of marketing, most notably traditional marketing. Of great importance for the development of experiential marketing were the theorists of the American...
Analiza Marxove teorije - "Zakoni kapitalističkog kretanja"
Analiza Marxove teorije - "Zakoni kapitalističkog kretanja"
Marija Filipec
Karl Marx (1818.-1883.) je najutjecajniji i najkontraverzniji politički ekonomist i filozof 19. stoljeća, a političke i ideološke posljedice uvelike su iskrivile pogled na osobu i djelo Karla Marxa. Posljedica je predrasude da se Marx bavi komunizmom (s obzirom da nikada nije dao detaljan opis besklasnog društva, osim 10 točaka u Komunističkom manifestu). Naprotiv, njegovo glavno djelo „Kapital“ bavi se ekonomskom problematikom industrijskog kapitalizma, gdje on analizira...
Analiza ankete o utjecaju slobodnog vremena na kvalitetu života studenata
Analiza ankete o utjecaju slobodnog vremena na kvalitetu života studenata
Silvija Sinković
Upravljanje slobodnim vremenom važna je kategorija u kreiranju načina života, a posebno kod mladih kod kojih se bilježi sve veća tendecija statičnog načina života i rada. U radu su prikazane mogućnosti korištenja slobodnog vremena te načinima kvalitetnog upravljanja čime je provedeno istraživanje među studentima Međimurskog veleučilišta u Čakovcu da bi se saznalo rekreiraju li se mladi i u kojoj mjeri te kako to utječe na studiranje i njihov život. Menadžment u sportu...

Pages