Pages

Automatizirana prijenosna termotehnička mjerna stanica
Automatizirana prijenosna termotehnička mjerna stanica
Emanuel Flinčec
Kroz ovaj je praktični rad cilj bio izraditi automatiziranu mjernu stanicu. Izrađena je mjerna stanica, sa DHT 22 senzorom, koji ima sposobnost mjerenja temperature i vlage zraka. Senzor je programiran tako da svakih 5 sekundi očitava podatke, te ih bilježi na memorijsku karticu. Kasnije se ti podatci mogu prebaciti u tablice i koristiti za daljnje analize. Arduino UNO R3 je mikrokontroler na, kojem su smješteni setovi digitalnih i analognih inputa i outputa. Programskim sučeljem...
Baza podataka agencije za promet nekretninama
Baza podataka agencije za promet nekretninama
Alen Bobičanec
Tema završnog rada je izrada aplikacije za prodaju nekretnina i bazu podataka u alatima otvorenog koda. Aplikacija je namijenjena agencijama koje se bave prodajom nekretnina te im olakšati sam rad na aplikaciji. U ovom završnom radu realizirana je MySQL baza podataka i desktop aplikacija korištenjem C# okruženja i .NET Framework za prodaju nekretnina. Web aplikacija je namijenjena agentima nekretnina koji se bave prodajom te im olakšava prodaju putem aplikacije. Mogu je koristiti...
Baza podataka grafičkih radova u "Oblaku"
Baza podataka grafičkih radova u "Oblaku"
Silvija Bister
Tema završnog rada temelji se na definiranju i opisivanju računarstva u oblaku. U razradi je prikazano korištenje usluga u oblaku sa svim prednostima i nedostacima. Kad se određena baza podataka smjesti na udaljeni server,[1] dobije se napredna tehnologija zvana „cloud computing“.[2] Online trgovina svakim danom sve više raste i sve se više tvrtki oglašava putem web stranica. Baza podataka je potrebna i važna zbog velike količine podataka koji se moraju negdje spremiti da bi...
Baza podataka s aplikacijom za rad Help Deska
Baza podataka s aplikacijom za rad Help Deska
Ivica Filo
Baza podataka i pripadajuća aplikacija, kao praktični dio završnog rada, namijenjeni su za pomoć pri pružanju korisničke podrške u bilo kojoj vrsti djelatnosti. Glavna obilježja izrađenog sustava jesu pregledost, jednostavnost i brzina. Sustav omogućuje evidenciju korisnika kojima se pruža podrška sa svim potrebnim podatcima, evidenciju prijava i načina rješavanja prijava korisnika, omogućuje spajanje na korisnikova računala i, ako postoji, spajanje na korisnikovu...
Bespravna gradnja i proces legalizacije
Bespravna gradnja i proces legalizacije
Katarina Šafarić
Tema ovog završnog rada je pitanje i način rješavanja bespravne gradnje u Republici Hrvatskoj. Analiziran je aktualan Zakon o gradnji te zakon po kojem se provodila legalizacija, tj. ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina u Republici Hrvatskoj - Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Proces gradnje predstavlja skup radnji koje poduzimaju sudionici u gradnji; investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer i revident, u svrhu usklađivanja želja...
Bežične mreže IEEE 802.11
Bežične mreže IEEE 802.11
Kristijan Vidović
Bežične mreže IEEE 802.11, Wi-Fi označavaju izraz koji je postao svakodnevni alat koji se koristi za pristup internetu. Najstarija verzija, odnosno standardna verzija kreirana je 1997. godine kao zamjena za žičane LAN-ove koji su koristili Ethernet tehnologiju. Današnji zahtjevi korisnika postaju sve veći, a primarno se tiču pitanja brzine, područja pokrivanja i ostalih performansi. Realizacija i razvoj istih proteklih godina može se pratiti kroz nastanak novih IEEE...
Bežični prekidač za sustav pametne kuće upravljan putem računalne mreže temeljen na mikroupravljaču ESP8266
Bežični prekidač za sustav pametne kuće upravljan putem računalne mreže temeljen na mikroupravljaču ESP8266
Antonio Kovačević
Ovim radom adresiraju se specifičnosti ostvarenja bežičnog prekidača u smislu implementacijskih izazova pri izradi prototipa takvog rješenja te integriranju sklopovskih i programskih rješenja u jedinstven sustav. Rad se bavi izradom prekidača za sustave pametne kuće koji demonstrira mogućnost njegovog upravljanja putem računalne mreže temeljene na protokolu TCP/IP te uz korištenje tzv. MQTT protokola za komunikaciju. Sklopovski dio sustava sastoji se od integriranog kruga ESP8266...
Bežično mjerenje temperature i vlage na Arduino platformi putem komunikacije RF modulom (2.4GHz)
Bežično mjerenje temperature i vlage na Arduino platformi putem komunikacije RF modulom (2.4GHz)
Jurica Bukovec
U ovom završnom radu opisani su Arduino platforma, Arduino razvojna pločica, Arduino IDE softverski paket te komponente koje će se koristiti pri izradi završnog rada. Detaljno su razjašnjeni načini i metode kojima se spajaju elektroničke komponente s Arduino platformom, te su ujedno priložene i sheme koje olakšavaju posao pri sastavljanju. Komponente koje će biti korištene pri izradi rada su: DHT senzor temperature i vlage, RF odašiljač i prijemnik 2.4Ghz, RTC modul, LCD zaslon...
Bihevioralna ekonomija i neuromarketing kao temelj istraživanja ponašanja potrošača
Bihevioralna ekonomija i neuromarketing kao temelj istraživanja ponašanja potrošača
Ana Ščuka
Ovaj rad usmjeren je na temeljnu razradu najnovije grane koja spaja ekonomiju, psihologiju i neuroznost, a to je bihevioralna ekonomija. U suvremenome svijetu sve značajniju ulogu ima upravo bihevioralna ekonomija koja uvelike može pomoći u istraživanju želja i potreba potrošača. Danas sve više autora iracionalno ponašanje smatra adaptivnim, bez obzira na to što iracionalnost rezultira krivim i pogrešnim odlukama. Kao najčešće kognitivne pristranosti javljaju se pretjerana...
Biološka i ekološka obilježja Murščaka
Biološka i ekološka obilježja Murščaka
Tena Cvetko
Murščak je jedinstevn ekosustav na području sjevernozapadne regije Republike Hrvatske, koji obiluje različitim biljnim i životinjskim vrstama. Rijeka Mura, koja protječe ovim pograničnim dijelom, stvorila je idealne uvjete za razvoj ovoga jedinstvenog područja čija bogata raznolikost staništa omogućava naseljavenje brojnih biljnih i životinjskih vrsta na relativno malom prostoru Murščaka. Mura je jedna od posljednjih očuvanih nizinskih rijeka, naročito u Međimurju gdje je...
Bonton u poslovnoj komunikaciji
Bonton u poslovnoj komunikaciji
Magdalena Sabolčec
U radu je prikazan bonton u poslovnoj komunikaciji. Komunikacija je neizbježna u svim sferama ljudskog života pa tako i u poslovnom okruženju. Dobra komunikacija u organizaciji rezultat je boljeg poslovanja te međuljudskih odnosa. Komunikacijom se prenose željene informacije, putem određenih komunikacijskih kanala, do primatelja informacije. Poslovna komunikacija dijeli se na internu i eksternu komunikaciju. Interna komunikacija označava komunikaciju unutar organizacije dok eksterna...
Bonton u poslovnoj komunikaciji
Bonton u poslovnoj komunikaciji
Melani Radiković
U završnom je radu obrađena tema vezana uz komuniciranje. Komunikacija jest pojam koji je teško definirati jer se pojavljuje u svim aspektima ljudskog života. Najjednostavnije rečeno: „komunikacija je proces prenošenja informacija s jedne osobe na drugu“. Svrha komunikacije jest prijenos poruke od jedne osobe do druge s ciljem da poruka bude shvaćena na način koji pošiljatelj poruke želi da ona bude shvaćena. S obzirom da je komunikacija širok pojam, u ovom je radu naglasak...

Pages