Pages

Analiza izvoza Republike Hrvatske
Analiza izvoza Republike Hrvatske
Martina Mikloška Dužević
U ovom radu se želi prikazati analiza izvoza Republike Hrvatske. Ekonomisti koriste načelo komparativne prednosti kako bi se zalagali za slobodnu trgovinu među državama. Izvoz su dobra koja se proizvode u nekoj državi, a prodaju se u inozemstvu. Izvoz kao strategija je nastup na inozemnim tržištima putem prodaje proizvoda i usluga na tržištima izvan nacionalnoga. U izvoz ubrajamo prodaju, prijevoz, osiguranje u prijevozu i plaćanje koje je posebno regulirano jer je kupac u drugoj...
Analiza koeficijenata prolaska topline vanjske stolarije
Analiza koeficijenata prolaska topline vanjske stolarije
Dario Duš
U radu su provedene analize koeficijenata prolaska topline vanjske stolarije. Analiza je rađena na obiteljskoj kući te su uspoređene vrijednosti prije zamjene stolarije s onima nakon zamjene. Osim ovih analiza u radu je objašnjen utjecaj vanjske stolarije na ukupnu energetsku bilancu zgrade. Također, spomenuti su i svi ostali detalji vezani uz zamjenu vanjske stolarije kao što su ugradnja, vanjske i unutarnje prozorske klupčice, toplinski mostovi i ostalo. Uz analizu utjecaja vanjske...
Analiza kolektivnog ugovora u NBA i uloga generalanog menadžera u vođenju ekipe
Analiza kolektivnog ugovora u NBA i uloga generalanog menadžera u vođenju ekipe
Dario Filipić
NBA liga jedna je od najpoznatijih i najboljih svjetskih sportskih liga. Strelovit razvoj početkom 80-ih bio je oslonac za daljnji rast i razvoj lige. Kako bi se održala ravnopravnost među timovima NBA se može pohvaliti kompleksnim financijskim sustavom, jednim od najinteresantnijih aspekata lige. Financijski sustav određen je kolektivnim ugovorom (Collective Bargaining Agreement) potpisan od strane vlasnika timova te udruge igrača (National Basketball Players Association). ...
Analiza koncentracije teških metala u različitim vrstama otpada  za 2018. godinu
Analiza koncentracije teških metala u različitim vrstama otpada za 2018. godinu
Elena Jakop
U ovom radu prikazana je problematika masovne proizvodnje opasnog otpada, kao i njegove vrste. Također spomenuta je i problematika zbrinjavanja komunalnog otpada , čiji je broj proizvodnje, obzirom na rast broja konzumenata u stalnom porastu. Komunalni otpad zapravo je sav čvrsti otpad koji nastaje u našim domaćinstvima, međutim i ono što on uključuje jest otpad iz kućanstava, industrije i obrtništva, vrtova, zatim razni glomazni otpad, građevinski otpad; međutim u komunalni...
Analiza kongresne djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Analiza kongresne djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Mateja Miklik
Kongresnu djelatnost u današnje vrijeme prati neprestani rast i razvoj. Na tržištu se zamjećuje znatan porast potražnje za kongresnim uslugama, kontinuirano se radi na izgradnji novih i obnovi postojećih kongresnih kapaciteta, što dovodi i do razvoja tehnologije koja je preduvjet uspješnosti ove industrije. Cilj ovoga rada je analizirati postojeću ponudu kongresne djelatnosti u Republici Hrvatskoj te prikazati trendove i probleme koji se pojavljuju putem primjera kongresnih centara...
Analiza korporativne društvene odgovornosti na primjeru autoindustrije
Analiza korporativne društvene odgovornosti na primjeru autoindustrije
Steven Turk
Tema ovog rada je analiza korporativne društvene odgovornosti na primjeru autoindustrije. Odgovorno poslovanje autoindustrije mijenjalo se kroz povijest same industrije. Proizvođači i dobavljači automobila traže rješenja koja su izvediva, ekonomična i održiva u isto vrijeme. Kroz povijest automobili dobivanju razne dodatke koji navodno štite ljude i okoliš kao što su katalizator, filter čestica, star/stop tehnologija itd. Ovim dodacima se pokušava prikazati društvena...
Analiza kvalitete podzemne vode varaždinskog vodonosnika
Analiza kvalitete podzemne vode varaždinskog vodonosnika
Lea Čevizović
Kroz rad će biti analiziran rad regionalnog vodovoda Varaždin te opis njegova rada kroz povijest. U radu će se također spomenuti sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije te će ujedno biti predstavljen projekt aglomeracije na istraživačkom području, odnosno „Aglomeracija Varaždin“. Prije same razrade teme pojasnit će se hidrogeološke značajke te će biti prikazan prostorni položaj područja istraživanja na karti. U radu će se predstaviti zaštitne zone...
Analiza kvalitete vode iz retencija Dragoslavec, Jegerseg i Šenkovec
Analiza kvalitete vode iz retencija Dragoslavec, Jegerseg i Šenkovec
Petra Drvenkar
U radu su prikupljene sve potrebne relevantne i dostupne podloge iz retencija Dragoslavec, Jegerseg i Šenkovec. Analizom navedenih podloga zaključeno je da spomenute retencije, pored osnovne funkcije zaštite od štetnog djelovanja voda (obrana od poplava), služe još i pri korištenju voda npr. za navodnjavanje, ribnjačarstvo, sport i rekreacija i sl., a istovremeno su i točka od posebne važnosti i to s ekološkog aspekta i u pogledu zaštite prirode. S obzirom na prethodno navedene...
Analiza malih obiteljskih poduzeća i neprofitnih organizacija u sektoru turizma Krapinsko-zagorske županije
Analiza malih obiteljskih poduzeća i neprofitnih organizacija u sektoru turizma Krapinsko-zagorske županije
Sandra Vučković
Obiteljska poduzeća predstavljaju jedan od najčešćih oblika organizacija u poduzetništvu. Otvaraju se u raznim vrstama djelatnosti, a najviše ih ima u području turizma i ugostiteljstva. U ovom se radu analiziraju mala obiteljska poduzeća i neprofitne organizacije u turizmu, koje svaka na svoj način daju doprinos razvoju turizma. Svaka od tih vrsta organizacije ima svoje prednosti i nedostatke te probleme s kojima se gotovo svakodnevno susreće. Pritom mala obiteljska...
Analiza mogućnosti primjene dizalice topline voda-voda za zagrijavanje bazenske vode
Analiza mogućnosti primjene dizalice topline voda-voda za zagrijavanje bazenske vode
Aleksander Poredoš
Gospodarenje energijom jedan je od glavnih ciljeva politika politike Europske unije, što svakako podrazumijeva i povećanje energetske učinkovitosti. Uz povećanje udjela obnovljivih izvora energija, dizalice topline polagano zauzimaju svoj udio na tržištu te je njihova primjena u porastu. U radu je prikazana uz teoretski dio i primjena kompresijske dizalice topline voda – voda tip DAIKIN tip EUWH 40F u Toplicama Sveti Martin u sustavu filtracije i primjene otpadne vode. Ugradnjom...
Analiza najznačajnijih hrvatskih sportskih rezultata od 1991. godine
Analiza najznačajnijih hrvatskih sportskih rezultata od 1991. godine
Rea Konfic
Ako gledamo našu državu sa sportskog gledišta, slobodno možemo reći da smo dosta uspješni u tom području. Od osamostaljenja 1991. godine, s obzirom na broj stanovnika, Hrvatska postiže značajne sportske rezultate. Medalje su se osvajale, a i dalje se osvajaju na Olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, mediteranskim igrama i raznim kupovima. U ovome radu bit će prikazani naši najznačajniji sportski rezultati. Kako bi se lakše pratio redoslijed sportova, lista...
Analiza načina praćenja korisnika na Internetu i metode zaštite
Analiza načina praćenja korisnika na Internetu i metode zaštite
Josip Belančić
Aktivnost prikupljanja podataka o posjetima na mrežnoj stranici naziva se evidentiranje, ponekad poznato i kao praćenje. Mrežne usluge danas imaju pristup mnogobrojnim metodama i alatima za evidentiranje posjetitelja odnosno korisnika. Ovaj rad će sažeto opisati popularnije metode, predložiti što je sve korisno moguće dobiti iz dobivenih podataka te u konačnici – vodeći se dobivenim rezultatima – ponuditi neka od mogućih poboljšanja. Proces evidentiranja...

Pages