Pages

Analiza biciklizma i cikloturizma u Međimurskoj županiji
Analiza biciklizma i cikloturizma u Međimurskoj županiji
Viktorija Knapić
Cilj ovog rada je analiza postojećeg stanja cikloturističke ponude na području Međimurske županije. U Međimurskoj županiji može se osjetiti sportski duh, što potvrđuje i činjenica da je Gradu Čakovcu 2020. godine dodijeljena titula „Europski grad Sporta“. Svijest građana o važnosti fizičke aktivnosti i želja za zdravijim načinom života potiču Županiju da ulaže u sport i sportsku infrastrukturu, pa tako i biciklističku infrastrukturu. ...
Analiza demografskih trendova u Hrvatskoj
Analiza demografskih trendova u Hrvatskoj
Andreja Jakupec
Ovaj rad analizira demografska kretanja i njihov učinak na gospodarski i društveni razvitak Republike Hrvatske. Za prikaz i objašnjenje demografskih procesa istražuju se pojmovi kretanja stanovništva, migracija i demografskih pokazatelja. Kao važni demografski procesi koji utječu na gospodarski i društveni razvitak, u radu je obrađeno starenje stanovništva kao i migracije stanovništva Republike Hrvatske. Starenje stanovništva povećava neravnotežu između ekonomski aktivnih...
Analiza djelovanja županijskih sportskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Analiza djelovanja županijskih sportskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Melita Puškadija Žugec
Pod pojmom sport podrazumijeva se tjelesna aktivnost važna za organizam pojedinca, poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja te poboljšanje vlastitih kapaciteta. Sport je od prapovijesnih vremena bio sastavni dio svakodnevnog života, a danas je u Republici Hrvatskoj reguliran cijelim nizom pravnih propisa, a svoje primarno uporište ima u Zakonu o sportu. Isto tako, važno je istaknuti Nacionalni program kojim se ističe kako se aktivno ulaže u sportsku infrastrukturu te se...
Analiza dužničkih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Hrvatskoj
Analiza dužničkih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Hrvatskoj
Valentina Kišiček
Cilj ovog završnog rada je utvrditi vrste dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na tržištu kapitala u Hrvatskoj – Zagrebačka burza d.d., te njihovu važnost za razvoj tržišta kapitala. Isto tako obuhvatit će se i vlasnički vrijednosni papiri u smislu usporedbe s dužničkim vrijednosnim papirima. Nakon definiranja i analize specifičnosti vrijednosnih papira detektirati će se tipični izdavatelji, te će se utvrditi da li poduzeća odabiru dužničke vrijednosne papire...
Analiza ekonomskog aspekta organizacije Snježne kraljice na Sljemenu
Analiza ekonomskog aspekta organizacije Snježne kraljice na Sljemenu
Leo Hriberšek
''Snježna kraljica'' ženska i muška slalomska utrka Svjetskog skijaškog kupa, održava se na Sljemenu, a nazvana je u čast hrvatske skijašice Janice Kostelić čiji su vrhunski sportski rezultati doveli ovu veliku sportsku priredbu u Zagreb. U radu se analizira ekonomski utjecaj Snježne kraljice na grad Zagreb, odnosno Hrvatsku kroz nekoliko ciljeva. Zagreb je mjesto održavanja utrke, tome doprinosi njegov geografski položaj, sportski klubovi i natjecanja u Zagrebačkoj...
Analiza energetskih čimbenika u pametnoj građevini
Analiza energetskih čimbenika u pametnoj građevini
Adriana Jakupec
Pametna (inteligentna) kuća opisuje se kao skup instalacija elektroničke opreme, kojom upravlja odgovarajući softver i mrežni program, kuća je obavijena inteligentnim instalacijama, a sustav koji upravlja pametnom kućom omogućuje novi način funkcioniranja životnog prostora. Namjera sustava je da objedini funkcionalnost svih tehničkih sustava u kući. Sustavi koji se mogu automatizirati obuhvaćaju rasvjetu, multimediju, hlađenje, grijanje, ventilaciju, sustav videonadzora, alarmni...
Analiza glavnih odredbi ugovora o profesionalnom igranju i ugovor o sportskom usavršavanju i stipendiranju sportaša
Analiza glavnih odredbi ugovora o profesionalnom igranju i ugovor o sportskom usavršavanju i stipendiranju sportaša
Luka Trojko
U ovome završnome radu prikazat će se dvije važne vrste ugovora u sportu kojima se reguliraju prava i obveze sportaša i klubova, a to su ugovor o profesionalnom igranju i ugovor o sportskom usavršavanju i stipendiranju sportaša. Osnovni i temeljni propisi kojima se navedene ugovore uređuje jesu Zakon o obveznim odnosima i Zakon o sportu. Također, ugovori su detaljno regulirani i aktima koje za određeni sport donose nacionalni sportski savezi. Uz sve navedeno, međusobni odnosi...
Analiza gospodarenja otpadom za vrijeme COVID-19 pandemije
Analiza gospodarenja otpadom za vrijeme COVID-19 pandemije
Tea Kovačić
Pandemija je globalna epidemija bolesti koja zahvaća veliki broj ljudi diljem svijeta, prelazeći granice pojedinih država i regija. COVID-19 pandemija, uzrokovana virusom SARS-CoV-2, proglašena je 11. ožujka 2020. godine. Velike promjene u načinu života, uzrokovane ograničenjem kretanja, zatvaranjem objekata te propisanim mjerama za zaštitu od zaraze, predstavljale su veliki izazov u svim sektorima, pa tako i u infrastrukturi otpada. Gospodarenje otpadom kompleksan je sustav koji...
Analiza i ispitivanje uzoraka otpadnih voda iz benzinskih postaja
Analiza i ispitivanje uzoraka otpadnih voda iz benzinskih postaja
Tena Kovačić
Svrha ovog završnog rada je analizirati i pretpostaviti mogući utjecaj benzinskih postaja na otpadne vode. Kako bi se taj utjecaj predvidio, benzinske postaje na području Republike Hrvatske, koje posluju sukladno vodopravnoj dozvoli izdanoj od strane nadležnog tijela Hrvatskih voda, [1] uzorke otpadnih voda daju na analizu ovlaštenim laboratorijima. Laboratoriji pak analiziraju tvari prema određenim normama i pravilnicima. U ovom su radu napravljene usporedbe analiza KPK, BPK5,...
Analiza i potencijal pustolovnog turizma Hrvatske
Analiza i potencijal pustolovnog turizma Hrvatske
Valentina Tkalčec
Pustolovnim turizmom podrazumijeva se putovanje čija je osnova pustolovna aktivnost u kojoj se sudionici suočavaju s brojnim izazovima te iskušavaju nove elemente koji će se pamtiti kao jedno vrijedno i nezaboravno iskustvo. U suvremenom turizmu sport dobiva novu, mnogo širu ulogu. Sport u suvremenom turizmu nema samo promatračku ulogu, već on sa svim svojim komponentama postaje važan činitelj boravka turista u kojem oni postaju aktivni sudionici različitih sportsko-rekreacijskih...
Analiza i potencijal razvoja ruralnog turizma u Varaždinskoj županiji
Analiza i potencijal razvoja ruralnog turizma u Varaždinskoj županiji
Monika Blaži
Ruralni turizam je specifičan oblik turizma koji postaje sve zastupljeniji i popularniji te ima važnu ulogu u produljenju turističke sezone. Budući da je danas turizam u većoj mjeri okrenut prema suncu i moru, ruralni oblik turizma predstavlja pravu vrijednost u unapređenju turističke ponude u kontinentalnim dijelovima. Također, postoji sve više turista koji se žele maknuti od ubrzanog ritma života, doživjeti mir i boraviti u prirodnom okruženju te upoznati lokalnu...
Analiza izvora financiranja ženskih nogometnih klubova u Republici Hrvatskoj s obzirom na stupanj natjecanja
Analiza izvora financiranja ženskih nogometnih klubova u Republici Hrvatskoj s obzirom na stupanj natjecanja
Rafael Rezo
Cilj ovog rada je prikazati analizu izvora financija ženskih nogometnih klubova u Republici Hrvatskoj, to jest cilj je prikazati iz kojih izvora dobivaju novac i na što taj dobiveni novac troše i jesu li im doznačena sredstva dovoljna za normalno funkcioniranje u natjecateljskoj godini. U ovom radu putem financijskih izvješća bit će prikazano koliko novca dobivaju od sponzora, ulaznica, donacija iz lokalne ili područne (regionalne) samouprave te imaju li ženski nogometni...

Pages