Pages

Analiza o vrstama i količinama proizvedenog otpada te odvojeno sakupljenog otpada na području Varaždinske županije
Analiza o vrstama i količinama proizvedenog otpada te odvojeno sakupljenog otpada na području Varaždinske županije
Zoran Kunić
Današnje društvo, kroz težnju za što većim i bržim prosperitetom, upotrebom modernih tehnologija i iskorištavanjem prirodnih resursa više no ikada, svojim aktivnostima značajno utječe na sve sastavnice okoliša i njihov međusobni odnos. Kako bi se sačuvale raznolikosti prirodnih zajednica, ekološka stabilnost, izvornost, racionalno korištenje prirodnih dobara, a pritom osigurali bolji uvjeti i kvaliteta života, potrebno ih je uravnotežiti. Ulaganje u razvoj svijesti...
Analiza organizacije velikih futsal događaja
Analiza organizacije velikih futsal događaja
Marko Žuliček
Cilj ovog rada je upoznati javnost s još uvijek nedovoljno medijski praćenim sportom - futsalom. Velik broj ljudi u Hrvatskoj, unatoč dugoj povijesti ovog sporta, još uvijek ne razlikuje futsal i nogomet što potvrđuje i činjenica da Hrvatski nogometni savez u svom rječniku ne upotrebljava riječ futsal, već taj sport naziva malim nogometom što je točno, ali samo donekle. Futsalu iz godine u godinu raste popularnost, pa je u skladu s tim i sve veći broj registriranih igrača i...
Analiza orijentacijskog trčanja u Međimurskoj županiji
Analiza orijentacijskog trčanja u Međimurskoj županiji
Ivana Zeljko
Završni rad bavi se orijentacijskim trčanjem. U početnom se poglavlju definira sama orijentacija i orijentacijsko trčanje te se razmatraju njegove posebnosti i potrebna oprema. Posebna pažnja usmjerena je na orijentacijsku kartu i kompas te sve njihove značajke, a spomenuta su i dva programa pomoću kojih se izrađuju karte za orijentacijske treninge i natjecanja. U posebnom poglavlju definirane su i opisane vrste orijentacijskog trčanja, a zatim je objašnjeno od kuda potiče sama...
Analiza ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj
Analiza ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj
Leonard Sanjković
Mnogobrojni su razlozi doveli do izgradnje zgrada bez ikakve ili djelomično točne ili u potpunosti nesukladne gradnje u odnosu na izdanu dozvolu. Legalizacijom bespravno izgrađenih građevina, država je pristupila dugogodišnjem problemu građenja „bez papira“ u nastojanju da se uvede red u prostorno uređenje. Vlasnici nelegalnih građevina zahtjev za legalizaciju, to jest izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne...
Analiza podzemne vode, vode iz korita vodotoka i mulja iz potoka Trnave
Analiza podzemne vode, vode iz korita vodotoka i mulja iz potoka Trnave
Jelena Barić
Trnava je potok koji izvire kraj sela Prekope, starijeg naziva Durnaba i Tornua. Protječe kroz županijsko središte, grad Čakovec. Duga je 46,9 kilometara i cijelim svojim tokom teče kroz Međimursku županiju. Njezinom su vodom u srednjem vijeku punili opkope starogradske utvrde Zrinskih u Čakovcu. U donjem toku Trnava prima kanal Murščak, potoke Boščak, Kopanec i Sratka. Trnava prolazi pored ili kroz niz naselja: Gornji Mihaljevec, Macinec, Nedelišće, grad Čakovec, Štefanec,...
Analiza ponude i učinaka animacije u turizmu na primjeru Aminess Hotels & Campsites
Analiza ponude i učinaka animacije u turizmu na primjeru Aminess Hotels & Campsites
Iva Šimunec
Predmet rada je animacija u turizmu i njezini učinci, s naglaskom na animaciji u Aminess Hotel & Campsites. U ovom radu animacija se prikazuje kao element turističke ponude koji se temelji na doživljaju turista i time diferencira od konkurenata. Turistički animatori educirani su ljudi s određenim psihofizičkim osobinama i karakterom koji je prilagođen animaciji poput komunikativnosti, snalažljivosti, optimizma i drugih koji su detaljno opisani u radu. Pri izradi ovog rada...
Analiza poslovnih subjekata koji se bave sportskom djelatnosti u okviru poreznog sustava Republike Hrvatske
Analiza poslovnih subjekata koji se bave sportskom djelatnosti u okviru poreznog sustava Republike Hrvatske
Sandra Štos
U fokusu ovog diplomskog rada su sportaši i ostali djelatnici u sportu, pravne osobe u sportskoj djelatnosti, odnosno njihove obveze kad je riječ o porezima na dohodak, porezima na dobit i doprinosima. Kroz rad se daje prikaz načina oporezivanja primitaka prema Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o porezu na dobit. Definirat će se odredbe bitne za oporezivanje sportskih djelatnika, kao i analizirati podaci registriranih sportskih djelatnika ovisno o statusu i vrstama dohotka...
Analiza potencijala dobivanja goriva iz otpada
Analiza potencijala dobivanja goriva iz otpada
Ivana Vuk
Jedan od ključnih problema današnjice i moderne civilizacije je otpad, ali je neizbježna posljedica koja proizlazi iz čovjekova načina života i čovjekovih aktivnosti. Kako se društvo modernizira i kupovna moć se širi i povećava, tako se stvaraju sve veće količine otpada, a posljedica je ugrožavanje ljudskog zdravlja, ekosustava i gubitak resursa (sirovine i energija). Prema hijerarhiji otpada najpoželjnije bi bilo preventirati nastanak otpada, ali ako otpad ipak...
Analiza potencijala i razvoja zdravstvenog turizma Krapinsko-zagorske županije
Analiza potencijala i razvoja zdravstvenog turizma Krapinsko-zagorske županije
Martin Brlek
Zdravstveni turizam, jedan od najaktualnijih i najbrže rastućih oblika selektivnog turizma današnjice, ističe se kao glavni razvojni pravac Krapinsko-zagorske županije. Područje Krapinsko-zagorske županije specifično je zbog bogatstva izvorima ljekovite termomineralne vode, što županiju čini izrazito pogodnim tlom za razvoj zdravstvenog turizma. Cilj ovoga rada je istražiti razvoj zdravstvenoga turizma na području Krapinsko-zagorske županije od samih početaka do danas, njegov...
Analiza potencijala razvoja ruralnog turizma na području Samoborskog gorja
Analiza potencijala razvoja ruralnog turizma na području Samoborskog gorja
Dolores Letica
Osnovni cilj ovoga završnog rada je istražiti potencijal i analizirati razvoj ruralnog turizma na primjeru postojeće kuće, koja se nalazi na području Samoborskoga gorja. Cilj je proučiti na koji način i s kojim sredstvima revitalizirati postojeći objekt te uvesti nove sadržaje za potencijalne buduće potrošače. Postojećoj kući potrebna je prenamjena, unaprjeđenje te proširenje smještajnih kapaciteta. Atraktivnost lokacije i prometna povezanost detaljno su opisane u daljnjem...
Analiza potencijala razvoja sportsko-rekreacijskog turizma na području Kalničkog gorja
Analiza potencijala razvoja sportsko-rekreacijskog turizma na području Kalničkog gorja
Lucija Ević
U radu je provedena analiza postojećeg stanja sportsko-rekreacijskog turizma, koja predstavlja temelj za utvrđivanje razvojnih potencijala i potreba na Kalniku. Kroz rad je proveden uvid u trenutnu sportsko-rekreacijsku ponudu Kalnika, prirodne potencijale, kao i uvid u mogućnost razvoja dodatnih sadržaja unutar turističke ponude u obliku sportskih i rekreativnih aktivnosti. Nakon prikupljenih i obrađenih sekundarnih podataka iz stručne literature, znanstvenih i stručnih...
Analiza prava putnika u kopnenom i zračnom prijevozu
Analiza prava putnika u kopnenom i zračnom prijevozu
Patricija Babok
U ovom radu obrađuje se termin putnik i prava putnika u kopnenom i zračnom prijevozu. Prava se odnose na putnike koji koriste javni prijevoz, bilo linijski ili povremeni, kopneni odnosno zračni. Putnička prava uređena su pravnom legislativom Europske unije kao i pravnim aktima Republike Hrvatske. Prava putnika odnose se na situacije u kojima su prijevoznici nanijeli neki oblik štete putnicima: neispunjenjem ugovora (kašnjenje, otkazani prijevoz), materijalnom štetom na imovini...

Pages